САЙТ
ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
Добряк Л.М.

 

Загальна характеристика класу Кісткові риби
Тема. Загальна характеристика класу Кісткові риби

Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями організації й процесів життєдіяльності кісткових риб.

Обладнання і матеріали: вологий препарат «Внутрішня будова риби», таблиці «Тип Хордові. Надклас Риби. Клас Хрящові риби», «Тип Хордові. Надклас Риби. Клас Кісткові

риби», зображення хрящових і кісткових риб.

Базові поняття і терміни уроку: Кісткові риби, зяброві кришки, плавальний міхур, зовнішнє запліднення.

Концепція уроку

Перелічити основні особливості зовнішньої будови риб. Відзначити значення луски й обтічної форми тіла. Пояснити функції різних плавців. На прикладі однієї з кісткових риб ознайомитися з особливостями зовнішньої будови риб, звернути увагу на особливості будови

риб, які є ознаками пристосованості до життя у воді. Ознайомити учнів з головними особливостями класу Кісткові риби. Звернути увагу на наявність кісткового скелета й черепа зі щелепами. Як характерну ознаку класу розглянути наявність зябрових кришок і плавального міхура. Указати на тісний зв’язок органів дихання і травлення, будову

кровоносної, видільної та нервової систем, подібних до будови таких у хрящових риб, а також на наявність зовнішнього запліднення в більшості представників класу.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Назвіть характерні ознаки класу Хрящові риби.

Як улаштовані покриви тіла хрящових риб?

Як улаштовані зябра хрящових риб?

Як розмножуються хрящові риби?

II. Вивчення нового матеріалу

Хто такі кісткові риби?

Морські та прісноводні хребетні тварини з кістковим скелетом. Мають парні грудні й черевні плавці, а також зяброві кришки й плавальний міхур. Запліднення в більшості представників зовнішнє. Хижаки або фільтратори, деякі рослиноїдні.

Особливості зовнішньої будови кісткових риб

Форма тіла й розміри

Тіло кісткових риб зазвичай рибоподібне, видовжене або сплощене, має двобічну симетрію. Розміри тіла — від кількох сантиметрів до кількох метрів. Тіло розділене на голову, тулуб і хвіст. Є парні (грудні й черевні) й непарні (спинні й анальний) плавці. Зяброві щілини закриті зябровими кришками.

Покриви тіла

Представлені гладенькою або вкритою лусочками шкірою. Епідерміс утворює велику кількість одноклітинних залоз (слизових і білкових).

Особливості внутрішньої будови кісткових риб

Опорно-рухова система

У кісткових риб скелет тією чи іншою мірою кістковий. Кістки утворюються двома шляхами. Шкірні або покривні кістки виникають у сполучнотканинному шарі шкіри, а хрящові кістки — у результаті заміни хряща на кісткову речовину. До складу скелета входять череп, хребет і скелет плавців. У черепі є щелепи й зяброві дуги. М’язи кісткових риб представлені двома головними мускулами, розташованими вздовж тіла й розділеними перегородками зі сполучної тканини на окремі сегменти. Розвинені також м’язи глотки

та м’язи, що управляють рухом плавців.

Травна система

Травний тракт кісткових риб включає такі відділи: ротову порожнину, глотку, стравохід, шлунок і кишечник. Кишечник закінчується анальним отвором. Клоака відсутня. У примітивних груп є спіральний клапан. Слинні залози відсутні. Зуби численні.

Травними залозами є печінка і підшлункова залоза. Тонкостінним виростом стравоходу є плавальний міхур, з допомогою якого риба регулює свою плавучість.

Дихальна система

У кісткових риб зяброві пелюстки розташовані на зябрових дугах. Дихання здійснюється з допомогою зябрових кришок і рота, рухи яких нагнітають воду в зяброві порожнини й виштовхують її назовні.

Кровоносна система

Така сама, як і в хрящових риб.

Видільна система

Такі ж нирки, як і в хрящових риб. Клоака відсутня. Є сечовий міхур.

Нервова система

Схожа на нервову систему хрящових риб, але передній мозок розвинений менше, а середній мозок і мозочок більші.

Органи чуттів

Такі самі, як і в хрящових риб.

Питання. Які органи чуттів є у хрящових риб?

III. Лабораторна робота № 11

«Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб»

Мета: на прикладі однієї з акваріумних риб ознайомитись із особливостями зовнішньої будови та поведінки риб, у висновках зазначити, які особливості будови риби є ознаками її пристосованості до життя у воді.

Обладнання та матеріали: жива акваріумна риба в акваріумі, риб’яча луска, корм для риби, скляна паличка, інструктивна картка для виконання роботи, підручник.

Хід роботи

1. Розглянути живу акваріумну рибу, визначити форму її тіла.

2. Знайти і розглянути очі, ніздрі, рот і зяброві кришки.

3. На тулубі риби знайти парні (грудні й черевні) та непарні (спинний, анальний, хвостовий) плавці.

4. Знайти і розглянути бічну лінію.

5. Розглянути будову риб’ячої луски, намалювати її в зошиті.

6. Визначити реакцію риби на внесення корму і наближення до неї скляної палички.

7. Намалювати в зошиті схему зовнішньої будови кісткової риби і зробити відповідні позначення.

8. Зробити висновок і записати його в зошит.

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.Создан 13 янв 2013 
Що є благо? Знання. Що є зло? Незнання. Хто розумний, той, виходячи з обставин, одне заперечить, а інше обере. (Сенека)